Почетна страна
Надлежност
Електронска огласна табла
Судске службе
Пријем странака
Овере докумената
Таксена тарифа
Јавност рада
Притужбе на рад суда
Односи са јавношћу
Линкови
Јавне набавке
Распоред судница
Мапа судова

ул. Кнеза Александра Карађорђевића бр. 29
32300 Горњи Милановац

  

Почетна » Електронска огласна табла » Некретнине прва продаја

Некретнине прва продаја

Објављено: 10.09.2015. у 14:37

Продаје се непокретност

Одређује се прво рочиште за продају усменим јавним надметањем непокретности извршног дужника Душана Ловића из Горњег Милановца(И.бр 10390/2010)
Објављено: 12.12.2014. у 11:44

Продаје се непокретност

Одређује се прво рочиште за продају усменим јавним надметањем непокретности извршног дужника Раловић Бранка из Горњег Милановца(И.бр 10533/2010)
Објављено: 28.11.2014. у 11:35

Продаје се непокретност

Одређује се прво рочиште за продају усменим јавним надметањем непокретности извршног дужника Марић Бранка из Гојне Горе (И.бр 566/11)
Објављено: 16.10.2014. у 13:44

Продаје се непокретност

Одређује се прво рочиште за продају усменим јавним надметањем непокретности извршног дужника Бранка Нешковића из Г.Милановца (ив.бр 8940/11)


Приказано 1 - 4 од укупно 4 огласа. | Страна 1 од 1

< Претходна 1 Следећа >


@ 2021. Основни суд у Горњем Милановцу