Почетна страна
Надлежност
Електронска огласна табла
Судске службе
Пријем странака
Овере докумената
Таксена тарифа
Јавност рада
Притужбе на рад суда
Односи са јавношћу
Линкови
Јавне набавке
Распоред судница
Мапа судова

ул. Кнеза Александра Карађорђевића бр. 29
32300 Горњи Милановац

  

Почетна » Електронска огласна табла » Остало

Остало

Објављено: 16.07.2021. у 08:53

Уручење окривљеном

Уручење позива, решења Кв бр. 63/21 и решења о постављању браниоца Су VIII 49-13/2021 окривљеном Антону Ђурићу из Новог Пазара
Објављено: 16.07.2021. у 08:51

уручење позива окривљеном

Позив за окривљеног Милана Марковића из Лајковца у предмету К бр. 38/2019
Објављено: 14.07.2021. у 12:48

уручење позива и налаза вештака окривљеном

уручење позива и налаза и мишљења вештака окривљеном Iorga Gheorgihita из Драгомирести, Румунија

Објављено: 16.06.2021. у 08:29

решење о постављању привременог заступника

решење о постављању привременог заступника Татјани Розеве из Београда, адв. Марију Илић из Горњег Милановца, у предмету Р1 10/21 од 25.05.2021. године
Објављено: 23.09.2020. у 11:07

уручење позива

позив за рочиште за главни претрес окривљеном Милану Марковић у кривичном предмету К бр 211/19 за 26.10.2020. године у 8.15 часова судница број 6
Објављено: 28.08.2020. у 15:26

уручење

пресуде осуђеном Миодраг љујић у предмету к 8/20
Објављено: 26.08.2020. у 08:32

уручење

решења о обустави кривичног поступка к 68/20 против окривљеног Александра Филиповић из Сврачковаца
Објављено: 24.08.2020. у 09:35

уручење

Уручење писмена окривљеној Татјани Алдић из Београда,(Позив за рочиште дана 06.10.2020. године у 12 часова судница број 6, оптужни предлог ОЈТ ГМ Кто број 41/19 од 08.04.2019 године, решење Основног суда у Горњем Милановцу за суђење у одсуству Кв бр 60/20 од 24.07.2020. године и решење председника суда о постављању браниоца по службеној дужности од 28.07.2020 године

Објављено: 19.08.2020. у 13:38

позив за главни претрес окривљеном

Миљану Марковић у предмету К бр 38/19 заказан за 17.09.2020 године у 11 часова судница број 6
Објављено: 19.08.2020. у 08:19

уручење

Уручење позива окривљеној Ани Симовић из Горњег Милановца у предмету К бр 210/19 за 22.09.2020. у 08,30 часова, оптужног предлога ОЈТ ГМ КТО 14/19 од 30.01.2019, решења о постављању браниоца по службеној дужности су 8-49-16/20 од 21.07.2020. године и решења о суђењу у одсуству Кв бр 65/20 од 17.07.2020. године


Приказано 1 - 10 од укупно 14 огласа. | Страна 1 од 2

< Претходна 12 Следећа >


@ 2021. Основни суд у Горњем Милановцу