Почетна страна
Надлежност
Електронска огласна табла
Судске службе
Пријем странака
Овере докумената
Таксена тарифа
Јавност рада
Притужбе на рад суда
Односи са јавношћу
Линкови
Јавне набавке
Распоред судница
Мапа судова

ул. Кнеза Александра Карађорђевића бр. 29
32300 Горњи Милановац

  

Почетна » Овере докумената

Овере докумената

Овера докумената

 

  

Поштовани грађани,

 

По одредбама Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл. гласник РС“ бр. 93/14 и 22/15), Основни суд у Горњем Милановцу од 01.03.2017. године није више надлежан за оверавање потписа, рукописа и преписа, те стога грађани више неће бити у могућности да наведене послове обаве пред овим судом, Наведене послове обавља јавни бележник именован за подручје општине Горњи Милановац, Љиљана Драгојевић.

 

Седиште канцеларије јавног бележника је у ул. Карађорђева бр. 1

бројеви телефона: 032/712-225

                               032/712-227

@ 2021. Основни суд у Горњем Милановцу