Почетна страна
Надлежност
Електронска огласна табла
Судске службе
Пријем странака
Овере докумената
Таксена тарифа
Јавност рада
Притужбе на рад суда
Односи са јавношћу
Линкови
Јавне набавке
Распоред судница
Мапа судова

ул. Кнеза Александра Карађорђевића бр. 29
32300 Горњи Милановац

  

Почетна » Пријем странака у суду

Пријем странака у суду

Разговор могу обавити само странке у поступку, њихови пуномоћници и законски заступници.

За заказивање је неопходно да странка зна број предмета  како би се предмет пре пријема изнео председнику суда ради упознавања.

На пријем је странка дужна да понесе личну исправу са фотографијом ради индетификације.

Пријем странака се обавља у соби број 18.

Странке и њихове пуномоћнике прима председник суда  или заменик председника суда сваке среде у периоду од 10.00 часова до 14.00 часова.

Термин у којем ће бити обављен пријем странака унапред се заказује позивом на број телефона  032-710-217.

@ 2021. Основни суд у Горњем Милановцу