Почетна страна
Надлежност
Електронска огласна табла
Судске службе
Пријем странака
Овере докумената
Таксена тарифа
Јавност рада
Притужбе на рад суда
Односи са јавношћу
Линкови
Јавне набавке
Распоред судница
Мапа судова

ул. Кнеза Александра Карађорђевића бр. 29
32300 Горњи Милановац

  

Почетна » Притужбе на рад суда

Притужбе на рад суда

Странка или други учесник у судском поступку има право притужбе на рад суда председнику суда када сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток или исход.


Према члану 9. Судског пословника председник суда разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је направилан или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход и предузима одговарајуће мере у складу са Законом при чему председник суда нема овлашћење да преиспитује донете одлуке, јер исте могу бити предмет оцене само у поступку по редовним и ванредним правним лековима, а од стране надлежних судова.


Притужбу на рад Основног суда у Горњем Милановцу можете поднети усмено заказивањем пријема код председника суда или писмено председнику суда на адреси Кнеза Александра Карађорђевића бр. 29 Горњи Милановац уз обавезу да у притужби:

  • тачно означите број предмета на који се притужујете
  • наведете разлоге притужења,
  • личне податке, име, презиме и адресу
  • такође постоји могућност да поводом притужбе закажете разговор са предсеником суда телефонским путем позивом на број 032-710-217.


Образац притужбе можете преузети овде.

@ 2021. Основни суд у Горњем Милановцу