Почетна страна
Надлежност
Електронска огласна табла
Судске службе
Пријем странака
Овере докумената
Таксена тарифа
Јавност рада
Притужбе на рад суда
Односи са јавношћу
Линкови
Јавне набавке
Распоред судница
Мапа судова

ул. Кнеза Александра Карађорђевића бр. 29
32300 Горњи Милановац

  

Почетна » Распоред судница

Распоред судница


У приземљу зграде Основног суда налазе се суднице 1, 4, и 6.

На првом спрату зграде налазе се суднице број 20 и 30А.

 

@ 2021. Основни суд у Горњем Милановцу